114/1992 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. února 1992

o ochraně přírody a krajiny

Ve znění zákonů č: 347/1992 Sb., 289/1995 Sb., 3/1997 Sb., 16/1997 Sb.,
123/1998 Sb., 161/1999 Sb., 238/1999 Sb. a 132/2000 Sb.

(znění platné od 1.12.2000)

 

Jdi na: Díl 1. ; Díl 2. ; Díl 3.; Díl 4.; Přílohu

 

Obsah:

(Díl 1.:)

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST DRUHÁ Obecná ochrana přírody a krajiny

(Díl 2.:)

ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území

HLAVA PRVNÍ Kategorie zvláště chráněných území (§ 14 )

HLAVA DRUHÁ

HLAVA TŘETÍ

HLAVA ČTVRTÁ

HLAVA PÁTÁ

HLAVA ŠESTÁ

(Díl 3.:)

ČÁST ČTVRTÁ Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů

HLAVA PRVNÍ

HLAVA DRUHÁ

ČÁST PÁTÁ Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody

HLAVA PRVNÍ

HLAVA DRUHÁ

HLAVA TŘETÍ

(Díl 4.:)

ČÁST ŠESTÁ Orgány a státní správa v ochraně přírody

HLAVA PRVNÍ

HLAVA DRUHÁ

ČÁST SEDMÁ Odpovědnost na úseku ochrany přírody

ČÁST OSMÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Příloha - Seznam národních parků a chráněných krajinných oblastí

 

Jdi na: Díl 1. ; Díl 2. ; Díl 3.; Díl 4.