WebZdarma.cz - prostor pro Vase stranky ZDARMA!!!

Zákony

Na těchto stránkách bych chtěl postupně zveřejňovat některé zákony a jiné důležité platné právní předpisy, pokud možno v interaktivní podobě (bez frames, optimalizováno pro IE 5.0).

Protože není v mých silách obsáhnout na webu celý český právní řád, budou tyto stránky zaměřeny na předpisy zejména správního práva a speciálně na ty, které se týkají

  1. životního prostředí a
  2. informatiky a sdělovacích prostředků.

Obsah:

 

 

 

Vysvětlivky k symbolům před názvem:

Interaktivní doplněný (např. o prováděcí předpis, důvodovou zprávu, vysvětlivky, judikaturu)
Interaktivní (celý text)
Neinteraktivní (celý text)
Část textu - interaktivní (se vztahem k jinému publikovanému předpisu
nebo mající širší význam než zbytek textu)
Část textu - neinteraktivní (se vztahem k jinému publikovanému předpisu
nebo mající širší význam než zbytek textu)

Zákony jsou v aktualizovaných zněních (znění nyní platné nebo znění, které nabude účinnosti v nejbližší době), pokud opomenu provést aktualizaci, budu vděčen za upozornění.

Průběžně, postupně budou stránky doplňovány, náměty můžete zasílat na adresu: stemberk@ti.cz .  

Zpracovává: JUDr. Jaroslav Štemberk

WebZdarma.Cz - 50 MB prostoru + vyber z 12 domen !Seznam